Üllői úti környezetszennyezés: méreg 12 000-szeres dózisban!

Megérkezett a józsefvárosi környezetszennyezés ügyében végzett mérések eredményének egy része! A Fővárosi Csatornázási Művek részére küldött közérdekű adatigénylésemre kapott hivatalos válasz alapján a Rezső téren a csatornában februárban számos vegyület a megengedettnél jóval nagyobb koncentrációban volt fellelhető, ezek közül különösen veszélyesnek és károsnak minősül az alifás szénhidrogének megengedetthez képest 13-szoros és a – szintén súlyosan egészségkárosító, rákkeltő – ún. BTEX vegyületek megengedettnél több mint 12 ezerszer (!!!) nagyobb koncentrációja! (Itt a BTEX összetevőkre: benzol, toluol stb. külön-külön számított határérték szerepel, és nem milli-, hanem mikrogrammban megadva). A csatornát átmosták, csakhogy a szennyezés rendszeresen ismétlődik...

Korábban megírtam, a Metal-Art Nemesfémipari Zrt. nevű vegyipari vállalat több tízezezer tonna veszélyes hulladék feldolgozását végzi engedéllyel (!) Józsefvárosban, az Üllői úton, illetve valójában az ún. Tisztviselőtelepen, a Rezső téri játszótér, a Népliget, a Heim Pál Gyerekkórház és a Fradi futballstadionjának tőszomszédságában.

Februárban a lakók, a boltosok észlelése szerint a korábban is állandó bűz elviselhetetlenné vált, többen rosszul is lettek. Az üzem körül az elmúlt hetekben méréseket végzett a katasztrófavédelem, közérdekű adatigénylésemre adott válasza szerint március 22-én ezt megtette az üzem területén is. De ennek eredménye, elmondásuk szerint, még nincs meg. Mindenesetre beadtam egy újabb adatigénylést…

2017. március 20-án parlamenti azonnali kérdésre válaszolva Pogácsás Tibor BM-államtitkár elismerte, hogy valóban megtörtént a lakosság egészségét is veszélyeztető környezetszennyezés – ő etilén-oxidról beszélt (ami szintén súlyosan rákkeltő hatású) –, kijelentette ugyanakkor, hogy, miután a csatornát átmosták és 11 csatornanyílásba (víznyelő aknába) beépítettek egy-egy bűzelzárót, senki nincs veszélyben, a „szaghatás” hamar elmúlt. Elmondása szerint a Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi osztálya ellenőrzi a céget.

Csakhogy nyugalomra intés ide, bűzelzáró oda, a lakosok újra és újra érzik ugyanazt a bűzt! A 2017. március 24-ére virradó éjszaka újra nagyon erősen jelentkezett.

Márpedig a Metal-Art Zrt. már több ízben bizonyítottan megszegte a környezetvédelmi előírásokat (például 2010. júliusában kb. 1 200 liter kezeletlen szennyvíz folyt tőlük a csatornába, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Felügyelőség nyilvánosan hozzáférhető szakhatósági dokumentuma szerint). 2012-ben a telephelyen talaj- és talajvízszennyezést észlelt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Felügyelőség: megállapították, hogy a talaj cink, kadmium, nikkel, ólom és TPH mennyisége meghaladja a „B” szennyezettségi szintet. Az ezüst és a réz esetében is azt állapították meg, hogy a kockázat nagy, ezért a szennyezők mennyiségének műszaki beavatkozással való csökkentését írták elő. A kadmium egy könnyen terjedő nagyon veszélyes, rákkeltő nehézfém: ennek koncentrációja a szennyezettségi határértéket több mint 100-szorosan, és a mentesítési értéket is több mint 27-szeresen haladta meg! (Lásd itt, 3-as furat adatai, 7. o.)

Az üzem kéményeiből származó levegőszennyezettség mértékéről, illetve az esetleges határérték-túllépésről szintén különböző feltételezések láttak napvilágot.

A saját, akkreditált kémiai laborban elvégeztetett mérésünk, amelyhez egy közeli családi ház kertjéből (kútjából), tehát a talajvízből vettünk mintát, s amely más anyagokra (nehézfémekre, cianidokra) vonatkozott, mint a Csatornázási Műveké, szerencsére nem mutatott ki határérték-túllépést.

Várom a katasztrófavédelem eddiginél érdemibb válaszát, illetve az Ügyészségnek beadott feljelentésem (környezetkárosítás, méreggel való visszaélés, hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés) alapján a nyomozás eredményét. Addig is: a józsefvárosiak és ferencvárosiak elvárják a Metal-Arttól, hogy megtörje a hallgatást, és maga álljon a nyilvánosság elé (ahogy ígérte); rajtuk a sor!

Ugyanakkor az összes ilyen méregbombát hatástalanítani kell. A városok szívében egyszerűen nincs helye a veszélyes hulladékot feldolgozó vegyi üzemeknek! Helyi képviselőként a józsefvárosi, míg parlamenti képviselőnk révén az országos szabályozás megváltoztatására is javaslatot teszünk. Veszélyes hulladékanyag hasznosítása és ártalmatlanítása csak a települések belterületén kívül folyhasson a jövőben!

mno_rezso-ter.jpg

(forrás: a mai sajtótájékoztatón, mno.hu)