Rövidül az Orczy-kerti halállista

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) főtitkáránál, Horváth Józsefnél jártam ma, aki az egész Orczy-kerti/Ludovika Campus beruházás „főfelelőse”.

Közel 2 órát beszélgettünk, s mintha konkrét eredményei is volnának – nem csak az eddigi civil tiltakozásnak, a többpárti fellépésnek, a Zöldombudsmanhoz intézett levelemnek és az ő válaszának, valamint a Fellebbezésemnek, de a mai beszélgetésünknek is. Pontokba szedem.

 1. A gondatlanul végzett munkálatok során megsérült fák, homokkupaccal betemetett cserjék stb. ügyében ígéretet tett rá, hogy a kivitelezőket fokozott gondosságra inti.
 2. Egyelőre nem vágnak ki egyetlen fát sem! Mindaddig, amíg el nem végzik az eddigi tervek felülvizsgálatát.
 3. A felülvizsgálat során igyekeznek minden olyan fát lehúzni a „halállistáról”, amely (a) kertészeti okokból került fel rá, mert korhadt, odvas, csenevész, viharban megsérült stb. – de még menthető (a fák többsége, 82 egyed, eleve csak ilyen kertészeti okokból került fel a listára); avagy (b) a park, pl. kerti utak nyomvonalának újratervezésével megmenthető. Ezt a számot a főtitkár összesen 15-20 db-ra becsülte. Most tartottak egy bejárást, amit újabb bejárás fog követni. Kis lépés a helyes irányba. Kértem, hogy az újratervezésnél legyenek „bátrak”.
 4. Javaslatomra megfontolják, hogy a dendrológiai (fákra vonatkozó) szakvélemény mellett a beruházás által veszélyeztetett, illetve a kivágásra ítélt fákon élő állatokról (védett denevérek, most fészkelő madarak stb.) is beszereznek szakvéleményt.
 5. Megküldik az Önkormányzat részére a fakivágási engedély mellékletét képező térképet (helyszínrajzot), amelyet már korábban is igényeltem. Közvetlenül nem adják ki, de csütörtökön már kikérhetem a kerületvezetéstől a testületi ülésen. Kiderül, Kocsis Máté kiadja-e.
 6. Külön kérésemre megfontolják, hogy a fapótlás során a fiatal csemeték helyett idősebb fákkal pótolják a kivágandókat. Hiába ugyanis a látszólag impozáns számok (146 fa helyett 192, és még további kb. 400 megváltása pénzben), a törzsátmérő alapján meghatározott fapótlási arány sajnos a lombfelületnek csak töredékét pótolja; idősebb fákkal az „oxigén-veszteség” mérsékelhető volna.
 7. Ezen felül újra az Önkormányzathoz fordulnak, mely korábban úgy nyilatkozott, hogy már nincs hová fákat ütetni a kerületben; hátha találnak mégis helyet – a 192-n felül is – a „pótfáknak”; elvégre a kerületben élők egészségének megőrzése ezt kívánná.
 8. Az elterjedt hírekkel szemben a Diószeghy utcai fasor nagy része eleve nem is szerepel a „halállistán”, néhány fát terveznek csak kivágni közvetlenül az építkezéssel összefüggésben (kapu elhelyezése), további pár fa életveszélyes, s néhány fa a felülvizsgálat során várhatóan lekerül a listáról – a többségüket eleve nem is tervezték kivágni.
 9. Az épületek újratervezésére, áthelyezésére stb. a Főtitkár megítélése szerint nincs lehetőség, a Lövész klub (zárt lőtér) alapozása már meg is történt, a sportcsarnokot (melynek szép, egészséges fák is áldozatául esnek!) nem lehet „elforgatni”, a hallgatói központ egy már régóta meglévő épület helyén fog nyílni. Viszont a sportpályák miatt is terveznek fákat kivágni – itt én még látok mozgásteret, remélem az NKE is fel fogja ezt ismerni...
 10. Megvizsgálják, hogy hogyan lehetne a tervezett 192 fán felül is „természetben”: a parkban, illetve az új épületek körül/ a fasorban pótolni a fáknak a tervezettnél nagyobb részét. (A pénzbeli megváltás a sovány vigasznál is kevesebb).
 11. Az NKE támogatja, hogy akár lakossági fórum, akár (s ezt kezdeményezni fogom!) közmeghallgatás formájában lehessen a beruházást megismernie és megvitatnia a környékbelieknek, Józsefváros és Ferencváros lakóinak, a közvéleménynek. Most már csak Kocsis Mátén és a Fideszes kerületvezetésen múlik, ellenszegülnek vagy segítenek a fórum megteremtésében. Korábban napirendre sem vették az Orczy-kerttel kapcsolatos javaslatomat; de hátha...
 12. A tervek egy eddiginél nagyobb részét nyilvánosságra hozták: itt a korábbiaknál jobban átlátható, hogy hol-mi épül. Kértem, hogy MINDEN más dokumentációt is tegyenek közzé: a dendrológiai szakvéleményt, az ökológiai hatásvizsgálatot stb. Ezek egy része (?!) a Főtitkár ígérete szerint hamarosan nyilvános lesz. Az első térképen pirossal jelölt terület az, ami jelenleg nem része a parknak, de a beruházás révén (és fák kivágásának árán!) azzá válik; a második térképen jól kivehető jobb oldalt a sportcsarnok nagy tömbje (melyet a földszinten „gyalogosalagút” vág ketté), mellette a hallgatói központ, „fölötte”, a Diószeghy utcával, a fasorral párhuzamosan a zárt lőtér, kicsit beljebb a tömérdek sportpálya. A Főtitkár ígéretet is tett, hogy a felülvizsgálat („halállista-kurtítás”) után a frissített terveket is nyilvánosságra hozzák.
 13. A Diószeghy utca (vagy tágabban: az Orczy-negyed) szociális válságövezet, és a jelenlegi tervek erre csak annyiban reagálnak, hogy odatelepítik a Rendészeti Kart (!), annak egyenruhás hallgatóival, oktatóival (!). Ezért javasoltam, hogy a közbizalom megteremtése/megerősítése érdekében alakítsanak ki együttműködést az ott lakókkal, a helyi civilekkel (pl. a kerületben működő tanodákkal), indítsanak aktív társadalmi felelősségvállalás programot, az NKE szervezésében vegyen részt az egyetemisták egy része önkéntes munka/ gyakorlat keretében az egyetem közvetlen társadalmi környezetének „jobbításában”, a tanulók mentorálásától kezdve a lakhatási problémák megoldásáig. Az egyenruhával riogatás helyett. Mindenki jobban járna.

Itt tartunk most. Már most látszik, hogy volt értelme háborogni, szervezkedni. Ellenállni. Civileknek s (kimondom!) politikusoknak közösen. Folytatása következik!

img_8783.JPG