A Zöldombudsmanhoz fordultam egy hete, s ő tegnap kiállt az Orczy-kert fáiért

Írtam a zöldombudsmannak (Jövő nemzedékek szószólója) a tervezett Orczy-kerti famészárlás ügyében egy hete, s ő a Föld napján külön kiállt az Orczy-kerti fákért! Így jó esély van, hogy megmenekülnek a fák -- és a kerületben élők, akiknek a park adja az oxigént!

Íme állásfoglalása, melyért, pártállásra való tekintet nélkül minden józsefvárosi, sőt budapesti hálás lehet neki:

"Dr. Szabó Marcel szerint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások engedélyezésének napi gyakorlata sajnálatos módon igazolni látszik a szabályozással kapcsolatban már korábban megfogalmazódott természetvédelmi aggályokat. (...)

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások speciális jogi szabályozása megbontotta ezt a jól működő rendszert, az ügyféli jogok korlátozásával lényegében kiiktatta a társadalmi részvétel jótékony hatását, a döntéseket természetvédelmi szempontból kevésbé megalapozottá és átláthatatlanná tette, s ami a legsúlyosabb, e potenciálisan kevésbé megalapozott döntéseket fellebbezésre való tekintet nélkül, a bírói út lehetőségét kiüresítve, statáriális jelleggel végrehajthatóvá tette. Amennyiben tehát első fokon, a természetvédelmi szakmai szervezetek kizárása mellett hibás döntés születne, az azonnali végrehajtás és a természeti károk speciális természete miatt a korrekció lehetősége megszűnik.

Így az a visszás helyzet állt elő, hogy miközben az Alaptörvény a természet védelmét jelentősen felértékeli, kimondva, hogy a természeti erőforrások védelme, fenntartása és megőrzése az állam és mindenki kötelezettsége, a jog alacsonyabb szintjén olyan változásokra került sor, amelyek kifejezetten előidézik természeti értékek jóvátehetetlen elpusztításának kockázatát. Az ilyen jellegű konkrét hatósági döntésekkel szemben kibontakozó ad hoc tiltakozó mozgalmak mutatják, hogy aggályos döntések a gyakorlatban is születtek, és az eddig a döntéshozatal pozitív hatóerejét képező civil szervezetek nem látnak más lehetőséget, mint hogy az azonnali végrehajtást polgári engedetlenségi akciókkal késleltetve próbálják lehetővé tenni a fellebbezés alapintézményének valóságos működtetését.

A jövő nemzedékek szószólója a konkrét konfliktusok – fakivágások engedélyezése a Liget-program, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusa esetében – feloldása, a potenciális természeti károk minimalizálása érdekében párbeszédet szorgalmaz a hatóságok, a beruházók és a társadalmi szervezetek között, amelyben szükség esetén kész közvetítő szerepet vállalni. Emellett e konfliktusok eszkalálódásának elkerülése, a szakmai és társadalmi szempontból egyaránt megnyugtató eljárásrend kidolgozása érdekében javasolja a jogi szabályozás újragondolását."

Remélem, ezek után az NKE urai és Kocsis Mátéék elteszik a láncfűrészeket, nyilvánosságra hozzák a terveket, ahogyan a rendkívüli testületi ülésen is követeltem, csütörtökön, és megkezdődik az érdemi párbeszéd a civileket, a helybélieket, az egyetemi hallgatókat is bevonva a természeti értékek és az egészséges környezet megóvása érdekében! Kocsis Máté és csapata sem bújhat el többé a felelősség elől!

A parkjainkból, az egészségünkből nem lehet a hatalom játékszere.

img_7836.JPG